Α’ έως ΣΤ’ τάξη

Στην πρώτη αυτή σημαντική βαθμίδα της εκπαίδευσης παρέχονται οι βάσεις για την μετέπειτα μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών. Μέσα από την καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, τα παιδιά είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις και να καλύψουν ενδεχόμενα κενά με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Το φροντιστήριό μας, μέσα από καθημερινή ενίσχυση, βοηθά τα παιδιά στα εξής σχολικά μαθήματα :

  • Γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Μελέτη περιβάλλοντος
  • Ιστορία
  • Γεωγραφία
  • Φυσική
  • Θρησκευτικά
  • Κοινωνική και πολιτική αγωγή
  • Αγγλικά

Παρέχεται επιπλέον εξάσκηση στην έκθεση και τα μαθηματικά με το κατάλληλο γνωστικό υλικό που δίνεται στα παιδιά.