Το φροντιστήριο ΑΛΜΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ παρέχει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ( διαδικτυακά μαθήματα) για όλες τις σχολικές τάξεις. Στόχος μας είναι να διατηρηθεί η επαφή των παιδιών με το γνωστικό αντικείμενο σε οποιεσδήποτε συνθήκες.