Α’ τάξη

Η πρώτη Λυκείου αποτελεί μια σχολική τάξη με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε όλα τα μαθήματα. Ο αυξανόμενος αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων οδηγεί στην ανάγκη για περαιτέρω προετοιμασία. Εδώ, συμβάλλουμε με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα ώστε τα παιδιά να διεκπεραιώσουν ευχάριστα και επιτυχώς τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Έτσι λοιπόν, θα μπορέσουν να αποφασίσουν με μεγαλύτερη ευκολία την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στη συνέχεια.

  1. Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (2 ώρες)

Μέσα από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και συστηματική εξάσκηση οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία να έρθουν σε επαφή με την κατανόηση, την ερμηνεία και την κριτική σκέψη πάνω σε κείμενα που αφορούν διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Ακόμη, στο μάθημα της Λογοτεχνίας αναλύονται κειμενικά είδη και συγγραφείς με στόχο οι μαθητές να μπορούν να ανταπεξέλθουν ευκολότερα στις απαιτήσεις του σχολείου και να επιτύχουν στις τελικές εξετάσεις.

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (3 ώρες)

>Μεθοδευμένη και συνεχής ενασχόληση με τη Γραμματική και το Συντακτικό των σχολικών κειμένων.
>Παρέχεται υλικό για εξάσκηση στο πλαίσιο της τάξης.
>Συνεχείς επαναλήψεις και συχνά διαγωνίσματα για άμεση εξοικείωση με τις γραπτές εξετάσεις.

3. Άλγεβρα & Γεωμετρία ( 3ώρες)

>Έμπειροι καθηγητές με απόλυτη γνώση του αντικείμενου.
>Επίλυση των ασκήσεων που βασίζονται στη σχολική ύλη, με στόχο την επανάληψη των βασικών σημείων του μαθήματος αλλά και την εμπέδωση νέων.
>Επαναληπτικές αξιολογήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα με απώτερο σκοπό την παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών μας.

4. Φυσική ( 2ώρες)
>Μελέτη βασικών εννοιών που αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια.
>Πλούσιο υλικό με ασκήσεις για κατανόηση τόσο του θεωρητικού, όσο και του πρακτικού μέρους του μαθήματος.

  • Παρέχεται η δυνατότητα για επιπλέον διδακτικές ώρες σε κάποιο άλλο μάθημα, πέραν των παραπάνω, έπειτα από συνεννόηση με τη διεύθυνση του φροντιστηρίου.
  • Ολιγομελή τμήματα δια ζώσης ή διαδικτυακά.
  • Συχνή ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων.

Σύνολο ωρών : 10 ώρες/ εβδομάδα.

Β’-Γ’ τάξη

Τα δύο αυτά χρόνια, τα παιδιά προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Το φροντιστήριο μας παρέχει τη διδασκαλία των μαθημάτων στον κύκλο των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Με οργάνωση, συνέπεια και πλούσιο διδακτικό υλικό στεκόμαστε αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια των μαθητών μας. Μοναδικός μας στόχος η εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η εκπλήρωση των ονείρων τους.

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (5 ώρες)
Συμπεριλαμβάνονται διδακτικές ώρες που αφορούν τη Γραμματική & το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής.
2. Νέα Ελληνικά & Λογοτεχνία (3 ώρες)
3. Λατινικά (2 ώρες)
4. Ιστορία (1 ώρα)

Σύνολο: 11 ώρες/ εβδομάδα.

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (6 ώρες)
2. Νέα Ελληνικά & Λογοτεχνία (4 ώρες)
3. Λατινικά (3 ώρες)
4. Ιστορία (1 ώρα)

Σύνολο: 14 ώρες/ εβδομάδα.

  • Έμπειροι καθηγητές με πολυετή εμπειρία.
  • Δίνεται πλήθος σημειώσεων για την καλύτερη κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων.
  • Προγραμματισμένα διαγωνίσματα & προσομοιώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
  • Επιπλέον, δωρεάν διδακτικές ώρες για κάλυψη κενών, έπειτα από συνεννόηση με τη διεύθυνση του φροντιστηρίου.
  • Με την έναρξη της θερινής προετοιμασίας , το πρώτο μάθημα παρέχεται δωρεάν.

Προκαθορισμένες συναντήσεις των μαθητών με διακεκριμένη επαγγελματική σύμβουλο, ώστε να υπάρξει σωστή και έγκυρη πληροφόρηση.

Συχνή ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων.