Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Την τελευταία εικοσαετία, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, διαθέτουν – μέση ή υψηλή νοημοσύνη – και συναισθηματική σταθερότητα, παρουσιάζοντας όμως δυσκολίες στην έκφραση κάτι που επηρεάζει το επίπεδο της μάθησης.

Συχνά εμφανίζονται διάφορα συμπτώματα, τα οποία συνοδεύουν το παιδί σε όλη την πορεία της ζωής του και επιδέχονται βελτίωση μέσα από την κατάλληλη υποστήριξη. Μερικά από αυτά είναι:

1. Δυσκολία στην ανάγνωση και/ή τη γραφή

2. Δυσκολίες στα Μαθηματικά

3. Δυσκολία απομνημόνευσης

4. Δυσκολία εστίασης της προσοχής

5. Δυσκολία τήρησης οδηγιών

6. Κακός συντονισμός

7. Δυσκολία διαχείρισης εννοιών που αφορούν στο χρόνο

8. Δυσκολία οργάνωσης

Ορισμένα παιδιά εκδηλώνουν επίσης πιο ήπια συμπτώματα μαθησιακής δυσκολίας, όπως:

– Παρορμητική συμπεριφορά

– Απρεπή ανταπόκριση σε ερωτήσεις (στο σχολείο ή σε άλλο κοινωνικό πλαίσιο)

– Δυσκολία συγκέντρωσης (διάσπαση προσοχής)

– Δυσκολία έκφρασης (το παιδί δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο να εκφράσει αυτό που σκέφτεται)

– Ασταθής επίδοση στο σχολείο

– Ανωριμότητα στην ομιλία

– Ελλιπής αντίληψη μέσω της ακοής

– Δυσκολία διαχείρισης νέων καταστάσεων

– Δυσκολία κατανόησης λέξεων ή εννοιών

Όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν απλά με διαφορετικό τρόπο. Εμείς οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να σταθούμε στο πλάι των παιδιών και να δείξουμε στο καθένα ξεχωριστά τον δρόμο προς τη μάθηση.